Årsstämma 22/3/2020

1:a kallelse:

Hej!
Härmed välkomnar SHF alla medlemmar till grenförbundsstämma och
säkerhetskonferens
Samtliga SHFs medlemmar inbjuds härmed till grenförbundets årsmöte söndagen den 22 mars
2020 i Stockholm. I anslutning till årsmötet hålls även SHFs årliga säkerhetskonferens.
Ambitionen är att mötet ska sändas live på internet och att klubbarna ska kunna rösta på
distans. Vi återkommer med mer information i den slutliga kallelsen.
Vi står inför en hel del förändringar både vad gäller våra regler för hängflyget i Sverige, och
Riksidrottsförbundets visioner. Det innebär nya möjligheter att utveckla sporten och utöka
antalet medlemmar i klubbarna samt skapa fler tillfällen att flyga. Men det innebär också
förväntningar och krav. Oavsett hur vi vill utvecklas så måste du engagera dig för att vi ska få
resultat. Gunnar Remer är en engagerad medlem med visioner och har formulerat dessa i ett
brev (följ länken till wikin för att läsa). Hur vill du att framtiden ska se ut? Se till att göra din
röst hörd på årsmötet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 16 februari 2020. Kontaktinfo finns på
hemsidan, t.ex. [email protected].
Den 21 mars har Flygsportförbundet sitt årsmöte på samma plats, med gemensam middag på
kvällen. En separat inbjudan kommer från FSF.
Information om årsmötet publiceras på SHFs wiki vart efter handlingar m.m. blir färdiga:
http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Årsmöte_2020-03-22
Harald Holmström Ordförande Svenska Hängflygförbundet

Svenska Hängflygförbundet genomför årsstämman söndag 22/3/2020 kl 10-15. På grund av Coronapandemin blir det i huvudsak på distans via webben. OBS! För att rösta på distans krävs föranmälan.

All information hittar du på SHFs Wiki - länk här.