Grundkurs på Hammar 2020

Jag är ute idag och kör grundkurs på Hammars skolbacke med början 15:00. Platser finns :slight_smile:

/Jorgos

Jag är ute idag och kör grundkurs på Hammars skolbacke imorgon lördag den 25:e juli.

/Jorgos