Hur ser din personliga pre-takeoff rutin ut?

När jag skolat så har vi praktiserat en pre-takeoff rutin som ungefär gått till såhär (efter riggning och genomgång av utrustning):

  1. Benstroppar - är benen i?
  2. Selen - är den stängd över bröst?
  3. Hjälm - är den stängd och tight?
  4. Hangcheck, ser det ut som att karbinhaken sitter bra?
  5. Vario / kamera / övrig ej essentiell utrustning - > är den igång?
  6. Lyft vinge.
  7. Balans mot vind.

Ungefär så.

Hur ser din personliga pre-takeoff rutin ut?

Det är även viktigt att kontrollera att fallskärmen sitter säkert. Det har skett flera incidenter med skärmar som lösts ut av misstag pga av att krokarna lossnat efter selen fastnat i sidovajrar eller dylikt.

Se även avnsitt 5.1.2 i verksamhetshandboken.

Min rutin är benremmar, bröstremmar, hjälm, ikrokning, fallskärm, fluck.

1 gillning

Just det, glömde helt bort fallskärmen. Ja många såna videos har jag sett :slight_smile: .

Här är avsnittet ur verksamhetshandboken:

5.1.2 Hängcheck
Hängcheck skall utföras före varje flygning med syfte att kontrollera att
föraren är i krokad, att sele med bröst- och benremmar och hjälm är rätt
påtagna samt att ikrokningen skett på rätt sätt. Handtag till räddningsskärm och eventuell bromsskärm ska kontrolleras, för att undvika
vådautlösning. Säkerhetskontroll skall genomföras omedelbart före varje
start med syfte att slutligt kontrollera att föraren är kopplad till hängglidaren, att hjälmen är påtagen samt att bogserlinan (vid bogserstart) är
korrekt kopplad. Om startman finns beordrar denna “säkerhetskontroll”, i
annat fall gör föraren detta själv. När säkerhetsman finns skall denne
visuellt observera att ikrokning skett och om det är möjligt beroende på
startmetod att kroken är låst. Föraren skall alltid uttala “ikrokad” efter det
att han utfört kontrollerna