Olycksfallsförsäkringar

Eftersom att vår sport är en risksport så kanske det är smart med en extra olycksfallsförsäkring.
Har du en sådan, och i så fall vilken?

Jag har nu testat att beställa Länsförsäkringars Olycksfallsförsäkring. De gör inga undantag för flygsportsrelaterade olyckor.