UTBILDNING – steg 1 – distansflyg

Tommy Nilsson håller utbildning den 26/8 kl. 20:00–21:00 i grunderna till GPS-dump och skapa punkter (TP) för att planera XC flygning i ditt flyginstrument.

Utbildningen innehåller:
• Grunderna i GPS-dump (program för att tanka ner flyg och TP till instrumentet och beräkning av XC sträcka enligt FAI)

• Grunderna i att skapa en rutt i ditt instrument (instrumentet måste vara utrustat med GPS).

• Grunderna i loggning av flyg och filformat samt föra över loggat flyg till GPS-dump från Telefon och från Flyginstrument.

Funderar du att vara med ?

– Tanka då gärna ned GPS-dump här: http://www.gpsdump.no/body_gpsdump5.htm
(och testa lite innan utbildningen startar)

KOMPLETTERANDE INFO NEDAN !

Tanka ner nedanstående program till datorn innan utbildningen startar.
(Om ni inte redan har dessa installerade)
https://www.google.com/intl/sv/earth/versions/ (Google Earth Pro på datorn).

http://3dairspace.org.uk/index.php/airspace/ (Airspace till Google Earth Pro “på datorn”).

• Tanka ned “flightmaps” här: https://www.openflightmaps.org/es-sweden/ (Airspace till ditt instrument eller till Telefonens ”App”

  • Steg 1. tryck på ”senaste nedladningar”.
  • Steg 2. Tryck på ”OPENAIR”.
  • Steg 3. Tryck på ”Downlode”
  • Välj var du vill spara filen. (gärna i separat mapp)

• Länk till att omvandla KML till WPT ”filer” – Funktion sker i Utbildningen – spara bara länken. https://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/

• Titta gärna på https://www.flightlog.org/fl.html?l=1&a=28&user_id=8797 ” – Funktion sker i Utbildningen – spara bara länken eller registrera dig ”om du vill”.

ALLA är välkomna
(bara att klicka på länken nedan !)
https://meet.jit.si/GrundernaiGPS-dumpochskapapunkterTPf%C3%B6rattplaneraXCflygning

https://www.facebook.com/events/342718426903291