Vilka böcker/teoriresurser rekommenderar du?

Vilka böcker / teoriresurser (videos etc) rekommenderar du?
Kan vara utländska resurser likaväl som svenska. Är intresserad av allt!

Och även - vilka resurser rekommenderar du INTE?